image

Din utbildning inom
personlig träning

Din kommande
PT-utbildning

Du kommer få en unik utbildning som täcker alla de kunskaper som samspelar tillsammans i rollen som personlig tränare. Du kommer att lära dig hur du bemöter dina kunder på rätt sätt och anpassar träningsupplägget efter behov. Intill finner du samtliga moment som vi kommer att täckas under utbildningen.

 • Anatomi
 • Skador och rehab
 • Fysiologi
 • Biomekanik
 • Träningslära
 • Programplanering och Periodisering
 • Löpteknik
 • Konditionsträning
 • Testmetodik
 • Funktionell träning
 • TräningCore och stabilitetsträning
 • Träning för specifika målgrupper
 • Näringslära
 • Kosttillskott
 • Kommunikation i din roll som PT
 • Försäljning / säljteknik
 • Motivation och ledarskap

Du kommer efter utbildningen
att kunna:

Utföra gymträning på ett korrekt och säkert sätt.

Korrigera ett entimmes träningsprogram med klient.

Instruera övningar med korrekt teknik, och korrigera klienten därefter.

Anpassa träningsprogrammet efter eventuella hinder.

Tillägna dig kunskaper om kroppens anatomi och fysiologi så att du kan implementera det i olika typer av träning

Ha insikt i vanliga skador som kan uppkomma under eller i samband med träning samt kunna vidta lämpliga åtgärder.

Kunna göra olika programplaneringar anpassade till olika klienter och deras målsättning.

Kunna knyta kontakter genom att nätverka och skaffa klienter genom att genomföra ett säljande samtal.

Ha insikt i olika fitnesstester och hur dessa används.

Kunna utföra en korrekt Kalipermätning.

Ha insikt i kroppscellers- och muskelcellers uppbyggnad och behov, samt ha kunskap om kroppens energisystem och kopplingen mellan dessa två delar.

Du ska kunna implementera detta i olika typer av träning för att nå olika målsättningar.

Du ska veta vad aeroba- och anaeroba energisystem är.

Du ska ha kunskaper om kost och kostens betydelse for att uppnå önskade träningseffekter.