[uncode_slider slider_type=”fade” slider_interval=”5000″ slider_navspeed=”400″ slider_loop=”yes”]
[/uncode_slider]

This is custom heading element

This is custom heading element

Allmänna villkor: Om inte någon speciell överenskommelse har träffats gäller alltid följande regler och villkor vid bokning hos Bodyfight Sverige.

Bokning och bekräftelse: En bokning är bindande från den stunden då du har anmält dig till en av våra kurser via sociala medier, e-post, telefon eller formulär via hemsidan. 14 dagars ångerrätt gäller. All bokning sker via vår hemsida, våra sociala medier eller via e-post/ och telefon. Vid bokning behöver vi namn, personnummer, adress, mobilnummer samt en e-postadress. Olika regler gäller för olika utbildningar, se detaljerad prisinformation samt villkor och regler. För att boka en kurs hos oss måste du vara minst 18 år, vid speciella fall så kan vi godkänna en 17-årsgräns med intyg från föräldrar, ansökan måste ske för detta. Du som bokar kursen för en 17-årig elev är ansvarig för eleven.

Avbokning och utebliven ankomst: Avbokningsvillkoren varierar beroende på vilket paket och vilken kurs du har bokat, läs noga detaljerad information för just din bokning.

Förvaring av värdesaker: Lämna inte värdesaker eller bagage med värdesaker i utan uppsikt vid något tillfälle under utbildningen. Bodyfight har ingen skyldighet att förvara egendom som är av högt värde eller egendom som skulle kunna utsätta andra för fara. Bodyfight har inte något som helst ansvar för privat egendom och privata värdesaker.

Betalning: Vi har som praxis alltid 10 dagars betalningsvillkor alternativt en anmälningsavgift som måste betalas inom 10 dagar från det tillfället då du anmält dig till en av våra kurser. Vi har en ångerrätt på 14 dagar, om avbokning sker inom dessa 14 dagar så återbetalas hela beloppet. Om avbokning sker efter dessa 14 dagar så återbetalas inte det belopp som har betalats och deltagande på kursen är bindande, skulle det uppstå förhinder så man inte har möjlighet att medverka på utbildningen så har man rätt att skjuta fram kursen till valfritt kurstillfälle i mån av plats. Dock måste vi bli informerade av ändring av kurstillfälle senast 6 veckor före kursstart. Om dessa ändringar sker inom 5 veckor före kursstart så sker ingen återbetalning men om du ändå måste byta kurstillfälle så tar vi betalt en extra kostnad på 50% av anmälningsavgiften för att täcka upp en del av alla våra kostnader för personen.

Din egna säkerhet: Du har ett eget ansvar över eventuella skador och olyckor. Du måste även ha en hemförsäkring som täcker eventuella olycksfall under vår utbildning. Se över så din hemförsäkring täcker eventuell olycka eller om du blir utsatt för ett brott i samband med din utbildning hos oss. Bodyfight tar inget som helst ansvar över elever som är inblandade i eventuella skador, olycksfall eller blir utsatt för brott etc.

Behandling av personuppgifter: Bodyfight AB behandlar personuppgifter om de som använder våra tjänster och produkter. Bodyfight AB är personuppgiftsansvariga med hänsyn till personuppgifter relaterade till din bokning hos oss. De personuppgifter du lämnar används av Bodyfight AB för att tillhandahålla, administrera, följa upp och ta betalt för de tjänster eller produkter du bokat. Detta omfattar även kommunikation som påminner eller informerar om din bokning eller erbjudanden och information som ansluter till din bokning före, under och efter din utbildning hos oss. När du bokar åt annan ansvarar du gentemot oss för att du har medgivande från den eller de andra personerna att Bodyfight AB får behandla deras personuppgifter i enlighet med de villkor som framgår här.

För ytterligare information om Bodyfight AB:s personuppgiftshantering, vänligen kontakta oss på info@bodyfight.se eller ring +46 (0) 734 272 063