Skip to main content

Vad exakt är en mental coach?
En mental coach är någon som arbetar med att hjälpa människor att utveckla och förbättra sin mentala styrka, prestation och välbefinnande. En mental coach kan arbeta inom olika områden, inklusive idrott, arbetsliv, personlig utveckling och hälsa.

En mental coach använder sig av olika tekniker och metoder för att hjälpa sina klienter att identifiera och övervinna mentala hinder, öka självmedvetenhet och självförtroende, förbättra fokus och koncentration, hantera stress och motgångar samt uppnå sina mål.

Mental coaching kan involvera olika strategier, såsom målsättning, visualisering, positivt tänkande, hantering av negativa tankar och känslor, självprat, stresshantering och avslappningstekniker. En mental coach kan också hjälpa klienten att skapa en stark och positiv mindset som främjar framgång och välbefinnande.

Mental coaching kan vara till nytta för alla som vill förbättra sin mentala styrka och prestation, oavsett om de är idrottare, yrkesverksamma, studenter eller enskilda individer som strävar efter personlig utveckling och välbefinnande.

Några av momenten som ingår:

*Vad är Mental Träning?
*Paradigmskifte: Från det yttre till det inre arbetet
*Den inre världen: Bakomliggande program och skav
*Arbetet i skuggan: Hantering av rädslor
*Det inre barnet: Utforska och vårda vår inre sårbarhet
*Framtidens Glans: Motivation, Dopamin och Flow

Vi kommer till en början att ha ett begränsat antal platser, så tveka inte på att skicka in din anmälan redan idag!